O Nas

Pomysł utworzenia Fundacji powstał w wyniku działalności charytatywnej kibiców klubu, którzy od wielu lat prowadzili zbiórki i akcje charytatywne na rzecz przedszkoli, organizacji, schronisk i osób potrzebujących pomocy na terenie Jastrzębia-Zdroju i okolic. Fundacja stworzyła miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. Głównymi celami są walka z wykluczeniem społecznym oraz gromadzenie środków na rzecz wsparcia wyżej wymienionych potrzebujących.

 W związku z powyższym Fundacja „FAMILIA" powstała w celu wspierania i niesienia wszechstronnej pomocy.